Eventen du inte får missa!!!

Hakefjorden Cup 2019


Hakefjorden Cup 2019 den 27 April 

Läs mer här

Skjutbanans Dag


Svartedalens Skjutbana 2019 den 13 Juni

Läs mer här.

Bondens dagar Backamo


Bondens dagar Backamo 2019 den 7 - 8 Sep

Läs mer här.

Flugfiske Kurs med Björns 2019


Björns Fiske o Jakt flugkastnings kurs

Läs mer här

Flugbindnings kväll 2019


Flugbindarkväll med Björns gäster

Läs mer här

Jakt dagen 27 Sep


Från 10.00 - 18.00 i Butiken


Läs mer här

Välkommen till 8+fjordar


Hur ser det egentligen ut i fjordarna innanför Tjörn och Orust?  Kan vi förbättra miljön samtidigt som vi ökar möjligheter till friluftsliv och utvecklar näringslivet?

Det är frågor vi försöker besvara inom 8+fjordar. Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv. Åtgärderna som genomförs ska ligga i linje med våra nationella miljömål; ett hav i balans och en levande kust och skärgård.

Politiker, tjänstemän och organisationer samarbetar i delprojekt, bland annat tillsammans med Göteborgs Universitet (GU) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

År 2010 fick Fiskeriverket (idag Havs- och vattenmyndigheten) ett regeringsuppdrag att införa fiskefria områden, varav ett placerades inom 8+fjordar. Sedan 2014 har 8+fjordar också använts som pilotprojekt för att studera ekosystembaserad fiskeförvaltning i praktiken

8+fjordar- 2018 års vinnare av vattenmiljöpriset Sjöstjärnan


"8+fjordar har under flera år arbetat systematiskt med åtgärder för att restaurera och förbättra vattenmiljön i fjordarna runt Orust och Tjörn. Parallellt har man också varit med och stöttat utvecklingen av verksamheter som turism och vattenbruk. Man har arbetat långsiktigt och målmedvetet i dialog med kommuner, fiskets representanter, markägare och andra lokala aktörer. Genom sitt arbete har man visat att miljön i fjordarna kan förbättras samtidigt som det skapas förutsättning för utveckling av lokala verksamheter, ett gott exempel på hållbar utveckling och dess tre dimensioner omfattande miljö, ekonomi och social utveckling."

Stort tack till alla som gjorde det här möjligt!

Ekosystembaserad fiskeförvaltning, EBFF


Att titta på enskilda fiskarter för att bedöma en säker exploatering av fiskbestånd har visat sig vara otillräckligt i arbetet med de problem fiskförvaltning står inför. Ekosystembaserad fiskförvaltning (EBFF) presenteras som en metod för att bevara hållbara, produktiva och stabila ekosystem och ska tas i bruk inom EU. Den omfattar inte bara fisken utan ser även till ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer. Sedan 2014 har 8+fjordar använts som pilotprojekt för att studera EBFF i praktiken.

Följ oss på facebook

Strandvägen 14

444 31 Stenungsund

+46303 843 40